Polat Gıda

Hakkımızda

Sektörde hizmetin kalitesini yükseltmenin bilinçli bir kurumsallaşmadan geçtiğine inanan firmamız, tamamıyla islami kurallara uygun, veteriner hekim kontrolünde ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı entegre tesislerde üretim yapılmaktadır.

AMACIMIZ

Müşterilerimiz için güvenilir olmalıyız. Müşterilerimizin memnuniyeti ve firmamızın gelişmesi; ilkeli, planlı ve sistematik çalışmakla, ürünlerimizde ve tüm faaliyetlerimizde kaliteyi ön planda tutmak ile mümkündür. Tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımı ve ekip çalışması ile sürekli gelişme içinde olmalıyız.

VİZYONUMUZ

Müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak, Kaynakları rasyonel olarak kullanmak, kayıpları azaltmak, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, Teknolojik gelişmeleri izlemek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Gıda güvenliği ve hijyeni konusundaki uygulamalarımızın hedefi müşterilerimize sağlıklı ürünler sunmaktır. Tüm çalışanlarımızın gıda güvenliği ve hijyeni konusunda gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olması Gıda güvenliği sisteminin tüm çalışanlarımızın katılımı ile yürütülmesi Herkesin gıda güvenliği ve hijyeni sağlanması konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi Teknolojik gelişmelerin izlenmesi İnsan ve bilgi unsurlarının en etkin biçimde değerlendirilmesi Gıda güvenliği ve hijyeni uygulamalarımızın gelişen şartlar karşısında sürekli iyileştirilmesi gereklidir.

Gıda güvenliği ve hijyeni konusunda ki uygulamalarımızın hedefi sağlıklı ürünler sunmak ve HELAL GIDA standartı gerekliliklerini uygulamaktır. Tüm çalışanlarımızın gıda güvenliği ve hijyeni konusun dagerekli bilgi ve yeteneklere sahip olması gıda güvenliği sisteminin tüm çalışanlarımız katılımı ile yürütülmesi Teknolojik gelişmelerin izlenmesi insan ve bilgi unsurlarının en etkin biçim de değerlendirilmesi Gıda güvenliği ve hijyeni uygulamalarımızın gelişen şartlar karşısında sürekli iyileştirilmesi gereklidir.

info@polatgida